24.01.2014, 22:00

ELEKTRO GÖNNER - SUPER TRASHY BIRTHDAY DISKO

+++++++ SUPER TRASHY BIRTHDAY DISKO +++++++

DEEJAYS:

WEISE (BUBBLECLUB)

DIVE (TRASHY)

TOBIAS OLIVER (SUPERDISKO)

DJ HORNER

FRIDAY 24/01/2014 # 22.00 CET AT ELEKTRO GÖNNER

MARIAHILFER STRASSE 101 # 1060 VIENNA

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.residentadvisor.net/dj/weise
https://www.facebook.com/weisem

http://www.facebook.com/bubbleclub

http://tobiasoliver.com/
http://facebook.com/tobias.oliver.music

http://youtube.com/user/tobiasolivermusic

http://superdisko.com/

http://facebook.com/superdisko.recordings
http://youtube.com/user/superdiskorecordings