15.07.2022, 20:00

rrr - Wherzzz Aprille Anton R Patrick Dod Di

Wherzzz (Vienna based DJ from Georgia / Techno, House, Breakbeat)


Aprille (Dj from Georgia / Breakbeat, Hip-Hop, Electro)


Anton R (Vienna based Dj / Techno, Trance, Electro, House)


Patrick Dod (Viennese Dj / Trance, Psychedelic, Acid-Techno, Goa)


Di (Vienna based Dj / Techno, Electro)